מדריך התחזוקה - CommBox

מדריך התחזוקה

You are here:

תוכן עניינים

מבוא 1

1.1 הגדרות תחזוקה 1

 

מבוא

באמצעות מודול זה נוכל לנתב באופן אופטימלי שיחות בסטטוס מחוק או שיחות שאינן פעילות.על מנת להיכנס למודול התחזוקה, ניכנס להגדרות המערכת באמצעות לחיצה על גלגל השיניים בצידו הימני התחתון של המסך, לאחר מכן נאתר את מודול התחזוקה תחת ‘הגדרות ומאפיינים’.

הגדרות תחזוקה

.סעיף זה יגדיר את מספר הימים שלאחריהם פנייה בסטטוס פתוח תעבור לסטטוס ארכיון (ניהול תצוגתי של מסננים, ניתן למצוא תחת מודולים > ההגדרות הכלליות > שיחות).

blank

מספר הימים ללא פעילות למחיקה לצמיתות של פניות בסטטוס מחוקמגדיר את משך הזמן מהגדרת סטטוס ‘מחוק’ על אובייקט, עד למחיקת הפנייה לצמיתות.

מספר הימים ללא פעילות להעברת פנייה לסטטוס ארכיון – מגדיר את משך הזמן שלאחריו שיחה ללא כל פעילות תעבור לסטטוס ארכיון. ניתן לגשת לשיחה דרך ה’ארכיון’ בתפריט הראשי.

מספר הימים ללא פעילות להעברת פנייה בסטטוס אוטומטי לארכיון – מגדיר את משך הזמן שלאחריו שיחה בסטטוס אוטומטי ללא כל פעילות תעבור לסטטוס ארכיון. 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 97

CommBox Recognized as Leaders and High-Performers in the CX Market by G2

blank
blank

Build the customer experience
you always wanted

Surprise!
We have rebranded blank

Thank you BumpYard. Hello CommBox

Say hello to CommBox.io, the intelligent customer communication center for live and automated interactions.

We’re extremely excited to announce that we have changed our company name to CommBox. It’s still the same company with the same awesome people! just a new name, a fresh look, and a brighter future.

Read full story
blank