מדריך מודול שביעות רצון לקוח - CommBox

מדריך מודול שביעות רצון לקוח

You are here:

בהפעלת מודול זה, נוכל להטמיע סקר שביעות רצון שישלח ללקוחות בתום הטיפול בפנייה. הסקר נשלח ללקוח ונרשם על הנציג שטיפל בו.

קראו את המדריך המלא

קומבוקס - מדריך מודול שביעות רצון לקוחות 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 141

Build the customer experience
you always wanted

Surprise!
We have rebranded blank

Thank you BumpYard. Hello CommBox

Say hello to CommBox.io, the intelligent customer communication center for live and automated interactions.

We’re extremely excited to announce that we have changed our company name to CommBox. It’s still the same company with the same awesome people! just a new name, a fresh look, and a brighter future.

Read full story
blank